بسمه تعالی
یک پیشنهاد سازنده
طرح ملی : ضرورت تاسیس سازمان ملی فضای مجازی ایران
بی تردید یکی از عوامل اثر گذار در گستره ملی و جهانی، توجه راهبردی و مبنایی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. ساخت دولت اسلامی بر پایه دین و دانش روزآمد، ممکن نیست، مگر با اهتمام همه جانبه به ضرورت ها و الزامات علمی و عملی آن.
تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به این عامل اثر گذار و جهش دهنده به ارتباطات و نظارت های اجتماعی و تاسیس شورای عالی فضای مجازی دلیل بر این مدعاست. اقبال گسترده قوای حاکمه و مردم در بهره گیری از این فضا و نیز ناتوانی شورای عالی فضای مجازی و اختلاف دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی و همچنین تاخیر بی دلیل در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و در نتیجه، عدم موفقیت در بهره گیری از پیام رسان های داخلی و نیز تعدد مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر، موجب شده است که تاسیس سازمان ملی فضای مجازی ایران، ضروری به .نظر برسد
این طرح می تواند برای تحقق مقاصد عالی نظام جمهوری اسلامی و تحکیم حکمرانی، مردم داری، سرعت بخشیدن به دولت الکترونیک، رونق کسب و کار، آیین داد رسی و قانون گذاری و همینطور جلب اعتماد مردم و شفافیت اطلاعات و تنظیم روابط مردم با حاکمیت در فضای مجازی و همچنین توسعه شبکه های اجتماعی در تبیین ملی و بین المللی گفتمان انقلاب اسلامی مفید باشد. تاسیس این سازمان افزون بر ایجاد ثبات داخلی،بستر نفوذ فرهنگی وسیاسی واقدامات نرم دشمنان را از این فضا به موقع ختثی سازد.دفاتر هم اندیشی اساتید ونخبگان دانشگا های کشور تحیت مدیریت رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این پیشنهاد را به مشورت با اساتید فن ومتخصص گذارند و در نتیجه طرحی نوین وکارآمد تقدیم رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی گردد.
عباسی دبیر استانی هم اندیشی اساتید ونخبگان دانشگاه های گلستان
۲۳ بهمن ۹۹