ایجاد پویش(کمپین) جدید

هدف از این بخش حمایت از ایده ها و پیشنهادات استادان گرامی و یا کمک به اطلاع رسانی، همبستگی اساتید با استفاده از کاربرگ (فرم) پویش، جهت جمع آوری امضاء استاد دانشگاه می باشد.

پس از تکمیل فرم درخواست پویش جدید در این سایت، خدمات این سایت را ایجاد نموده رایگان بوده و شامل موارد ذیل خواهد بود: (درخواست‌ها در طی ۴۸ ساعت بررسی و جواب آن ارسال خواهد شد)

1- انتشار پویش روی وبسایت

2- اطلاع‌رسانی در بیش از چند صد شبکه اجتماعی استادی در دانشگاه های مختلف (در صورت جذب حداقل 100 امضای) استادی

3- کمک به بازتاب رسانه‌ای و مطبوعاتی در صورت جذب امضاء حدود 500 استادجهت درخواست پویش لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید: