سرور ارجمند؛ با سلام و تشکر از حضور شما، لطفاً:
الف: میزان رضایت و استفاده خود را نسبت به فایل های بارگذاری شده و تجارب استان تهران ثبت فرمایید:
ب: کدام یک از تجارب ذیل، بیشتر مورد رضایت و استفاده شما قرار گرفته است؟
لظفاً نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را در ارتباط با تجارب عزیزان این استان ، مطرح فرمایید: