بسمه تعالی مدرس گرامی؛ با سلام و تحیت، با توجه به ضرورت افزایش مدرسین فرهیخته جهت ارائه دوره های دانش افزایی در دانشگاه های سراسر کشور، لطفا مدرسین مورد نظر خود را معرفی نمایید:


لطفا مدرس پیشنهادی خود را معرفی نمایید: