تعداد استادان تایید کننده بیانیه محکومیت تا کنون: 9301 نفر


استاد گرامی، کانال های ذیل ویژه استادان هیات علمی می باشد. حضور شما، باعث افتخار خواهد بود.
* کانال استادان و نخبگان دانشگاهی با بیش از ۹۰۰۰ عضو
* کانال استادان و نخبگان دانشگاهی در اینستاگرام
* برگزیده مطالب فرهنگی - سیاسی ارسالی
* کانال تازه های همایش ها
* نکات طلایی تدریس، تحقیق و تربیت
* سایت مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی