لیست اخبار صفحه :0
نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان در قالب کرسی ترویجی با همکاری مرکز کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در قالب کرسی ترویجی با همکاری مرکز کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست مشترک دبیران مراکز هم اندیشی و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاه های آذربایجان غربی برگزار گردید

نشست مشترک دبیران مراکز هم اندیشی و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاه های آذربایجان غربی برگزار گردید

نشست مشترک دبیران مراکز هم اندیشی و مدیران گروه های معارف اسلامی با حضور رئیس مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی ومسول استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان غربی امروز سه شنبه نهم آذر ماه برگزار شد.

جلسه گفت‌وگوی ماه اساتید معارف دانشگاه‌های صنعتی اراک و فنی و حرفه‌ای استان مرکزی برگزار شد

جلسه گفت‌وگوی ماه اساتید معارف دانشگاه‌های صنعتی اراک و فنی و حرفه‌ای استان مرکزی برگزار شد

جلسه گفت‌وگوی ماه اساتید معارف دانشگاه‌های صنعتی اراک و فنی و حرفه‌ای استان مرکزی با حضور استاد علی بورقانی فراهانی از اساتید معارف دانشگاه صنعتی اراک، پیرامون موضوع اصول حفظ سلامتی بر اساس آموزه‌های طب سنتی برگزار شد