دبیر هم اندیشی: مشارکت دانشجویان مراکز پزشکی گیلان در طرح واکسیناسیون مردم استان

دبیر هم اندیشی: مشارکت دانشجویان مراکز پزشکی گیلان در طرح واکسیناسیون مردم استان

دکتر محرابیان دبیر استانی مرکز هم اندیشی دانشگاه های استان گیلان در نشست هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی استان و رییس مر کز هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی گفت: با توجه به نیاز جامعه ،مرکز هم اندیشی دانشگاه های استان گیلان با همکاری استادان دانشگاه های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های پزشکی و با حضور بیش از 200دانشجو ضمن مشارکت در طرح واکسیناسیون هم میهنان عزیز ،بخشی از کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت را مرتفع نمود.

دکتر رضا ماحوزی: از این به بعد حضور ما در عرصه جهانی بر اساس میزان عرضه ی ما در فضای سایبری در دنیا خواهد بود.

دکتر رضا ماحوزی: از این به بعد حضور ما در عرصه جهانی بر اساس میزان عرضه ی ما در فضای سایبری در دنیا خواهد بود.

رضا ماحوزی استاد فلسفه و معاون پژوهشی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیر هم اندیشی استادان آن موسسه می باشد که به صورت تخصصی در فلسفه آموزش و بطور خاص فلسفه دانشگاه فعالیت می کند. وی انتشار چندین کتاب در حوزه فلسفه را در کارنامه فعالیتهای علمی خود دارد. اولین کار منتشر شده دکتر ماحوزی ،مفهوم جوهر در متافیزیک تحلیلی بود.که جایزه فصل بهار سال 92 را به خود اختصاص داد. سپس چند کتاب در حوزه فلسفه علم و فلسفه زیبایی شناسی منتشر نمود. دکتر رضا ماحوزی در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول بکار بود. پس از آن 10سال هست که در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مشغول فعالیت های پژوهشی می باشد.

دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان برگزار کرد

دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان برگزار کرد

دفاتر هم اندیشی دانشگاه فرهنگیان و پیام نور استان ایلام با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان با حضور کلیه گرایش ها جلسه ای بصورت مجازی و وبیناربرگزار کرد.