گفتگوی آبان ماه اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در قالب کرسی علمی - ترویجی برگزار شد

گفتگوی آبان ماه اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در قالب کرسی علمی - ترویجی برگزار شد

گفتگوی آبان ماه اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با حضور دکتر سید هادی طیب نیا، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان مدرس وناقدان: دکتر جواد بذر افشان (دانشیار )و دکتر محمدرضا حسنی(استادیار) دانشگاه سیستان و بلوچستان در قالب کرسی علمی - ترویجی  با موضوع پیامدهای فرهنگی و اجتماعی جهانی شدن بر نواحی روستایی(با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان) به همت دفتر استانی نهاد رهبری با همکاری مرکز کرسی های علمی - ترویجی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

مهم‌ترین محورهای گفتگو :

بخش اول:
۱- ابتدا ارائه کننده کرسی به این موارد پرداختند: تعاریف جهانی شدن، تفاوت جهانی شدن و جهانی سازی، پیشینه پژوهش ها در باره آثار جهانی شدن و بیان یافته ها و نتایج آنها.
۲- تاثیر جهانی شدن بر آداب و رسوم و فرهنگ و سبک زندگی از قبیل: اخلاق و الگوهای رفتاری، پیدایش سبک های زندگی جدید مانند فردگرایی، مصرف گرایی.
مهاجرت، انزواگزینی، مد، لباس، زبان، ایدئولوژی‌ها و….

بخش دوم:
ناقدان از جهات مختلف به نقد یافته ها و مدعای کرسی پرداختند از جمله اینکه اولا؛ آثار مذکور صرفا ناشی از جهانی شدن نمی باشد بلکه عوامل دیگری همچون اقتصاد و معیشت و اشتغال و… بر آنها موثر هستند.

ثانیا؛ بهتر بود در این پژوهش و کرسی پیامدهای جهانی شدن با مطالعات موردی و ارائه آمار و ارقام بیان می شد. ثالثا؛ هریک از پیامدهای ذکر شده بعنوان پیامد جهانی شدن چه بسا که عوامل دیگری در پیدایش آن  موثر باشند.
رابعا؛ مسأله مورد بحث (پیامدهای جهانی شدن …) از دیدگاه علوم گوناگون همچون جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه و… قابل بررسی آیا نتایج حاصله آنها یکی است؟ و….

در پایان پیرامون سوالات شرکت کنندگان بحث و گفتگو شد.

کلمات کلیدی