نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در قالب کرسی ترویجی با همکاری مرکز کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست گفتگوی ماه اساتید معارف اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان در قالب کرسی ترویجی با همکاری مرکز کرسی های نظریه پردازی دانشگاه سیستان و بلوچستان با موضوع تئوری مسئولیت مدنی منصفانه در حقوق تطبیقی و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران با حضور همه گرایش های معارف اسلامی برگزار شد.

ارائه دهنده دکتر علیرضا آبین استادیار حقوق خصوصی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناقدان: دکتر امیر حمزه سالارزایی استاد گروه فقه و حقوق و دکتر ابوالفضل احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان
تعداد شرکت کنندگان :۴۵
شیوه اجرا : حضوری- وبیناری

در آغاز جلسه دکتر آبین به بحث پیرامون مبانی و کارکردهای حقوق مسئولیت مدنی و تاریخچه آن در غرب و اسلام پرداخت و با تبیین تئوری مسئولیت مدنی منصفانه در حقوق غرب و اسناد اروپایی از جمله DCFR  و نیز حقوق کشورهای اسلامی به ارائه تفسیری نوین از مواد ۳، ۴، ۵ و ذیل ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، با پذیرش حدود و قیودی، إعمال این اندیشه در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داد. در این باره ارائه کننده برای اثبات مدعای خود، به پیشینه این مواد و به آرا قضایی که رگه‌هایی از این اندیشه در آنها مشاهده می‌شود اشاره نمود و به تبیین چارچوب پذیرش این اندیشه به صورت مضیق درحقوق ایران پرداخت.
 در ادامه جلسه ناقدان کرسی دکتر سالارزایی و دکتر احمدزاده از وجوه مختلف به نقد کرسی پرداختند و ضمن پذیرش جدید و قابل اعتنا بودن این تئوری، در چارچوب و نحوه اجرای آن و به ویژه هم‌خوانی‌اش با حقوق اسلام، نظریاتی را بیان داشتند.
 در ادامه دکتر آبین به برخی از این نقدها پاسخ‌هایی را ارائه کرد و در این خصوص، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در پایان نیز، شرکت کنندگان پرسش‌هایی را مطرح کردند که توسط اساتید پاسخ داده شد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *