نشست مجازی کمیته معارف و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاههای هرمزگان برگزار شد

نشست مجازی کمیته معارف و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاه های هرمزگان با حجت الاسلام محمدنژاد مدیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی برگزار شد و مشکلات اساتید و مدرسان دروس معارف اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین تقوی رئیس کمیته معارف استان بر اجرای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و جلسات گفتگوی ماه اساتید تأکید نموده و افزود: این نشست ها مقدمه ای برای فهم و رصد مسائل مهم علمی، فکری، سیاسی و فرهنگی می باشد و اینکه در حال حاضر ما از یک سو با سلسله مسائلی در محیط آموزشی و در جمع دانشجویان و اساتید مواجه می شویم که شاید بتوان برای آن پاسخ در خور شأن پیدا کرد و این میسر نمی شود مگر در قالب جلسات گفتگوی ماه که فوایدی را هم به دنبال دارد از جمله  ،مسیری مطمئن برای دریافت پاسخهای علمی همکاران ،خود ارزیابی اساتید تو سط همکاران ، استفاده از توانایی علمی همکاران مجموعه که میتواند هدف بسیار مهمی باشد

وی در ادامه پیشنهاد های را برای بهبود کار ارایه نمودند: برگزاری کارگاه مسئله شناسی که خود یک دانش محسوب میشود زیرا انسان گاهی موضوع را میداند ولی مسئله را نمیفهمد لذا تبین مسئله و تحلیل آن هم برای استاد معارف و هم دانشجویان از اهمیت بسیاری برخوردار است . در ادامه ایشان فرمودند مناسب است برای اساتید ،کارگاه روش تألیف کتاب فراهم گردد مخصوصاً اینکه خیلی از اساتید خود صاحب تألبفهای متعددی هستند. همچنین، اختصاص دادن یک امتیاز برای گفتگوی ماه هم برای شرکت کننده ها و هم ارائه دهندگان به صورت ارائه گواهی رسمی از طرف نهاد مرکز که خود مشوق بسیار خوبی در این مورد میتواند باشد.

 

در ادامه دکتر طولی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد گفت که  طبق برنامه ریزی که امسال انجام شده و طبق تأکید حجت الاسلام تقوی که خواستار به دست آوردن رتبه یک در سطح کشور هستند طبق برنامه به این هدف خود در حال تلاش و رسیدن هستیم و اینکه اگر در حال حاضر  در رتبه پایین تری نسبت به رتبه یک هستیم بخاطر وجود مشکل در دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه ای هستیم

در ادامه در مورد دانشگاه علوم پزشکی 6 ماه اول سال، شش گفتگوی ماه را داشته اند و همه آنها تلخیص شدند و دو عدد از این گفتگوهای ماه در مجلات معتبر علمی و پژوهشی مجوز چاپ گرفته اند از جمله در مجله علمی پژوهشی عقل و دین مؤسسه نور الثقلین و مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی در حوزه سلامت نهاد مرکز و سومین گفتگوی ماه، در مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان که در حال داوری است و تا اخر امسال هم 7 گفتگوی ماه را برنامه ریزی کرده اند که با موفقیت انجام میشود

در ادامه جلسه حجت الاسلام محمدنژاد مدیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی گفت :استان هرمزگان جزء چند استان برتر در گفتگوی ماه هستند در ارزیابی همچنان جزء برترینها در راستای برگزاری گفتگوی ماه بوده اند و در خصوص اهمیت گفتگوی ماه مواردی را ذکر کردند که ازمهمترین آنها: هدف از گفتگوی ماه بایدبه روز کردن دانش اساتید و توانمندیهای آنها باشد. پاسخگویی به شبهات و آشنایی با مسائل روز جامعه، ارتقاء اساتید و اینکه دغدغه اصلی معاونین آموزشی و پژوهشی باید ارتقاء اساتید از استادیاری به دانشیاری انجام شود و جدولی فراهم شودکه در آن  توانمندهای اساتید در بعد فرهنگی، آموزشی و پژوهشی رصد شود و اینکه کجاها اساتید خلاء دارد و همچنین نقاط ضعف استاد بررسی گردد که این باعث ارتقاء اساتید میگردد.

در ادامه جلسه مدیران گروه هر یک از دانشگاههای مختلف استان از جمله دانشگاههای ازاد، پیام نور، علوم پزشکی و دانشگاه هرمزگان و سایر واحدهای دانشگاهی گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند که مهم ترین نکات عبارت از: دانشگاه های استان هرمزگان طرفیت بسیار خوبی را دارا می باشدو جلسات گفتگوی ماه و کرسی های آزاد اندیشی که برگزار میشود در روشنگری جامعه در رابطه با مسائل مختلف سیاسی ، اقتصادی ،علمی ،،نظامی و......  می تواند بسیار کارآمد  باشد.بحث طرح کلی اندیشه حضرت آقا تحت عنوان طرح اندیشه تمدنساز در حال برگزاری می باشد و بسیاری از اساتید گروه معارف آمادگی خود را به عنوان مربی در این طرح اعلام کرده اند. نقش پررنگ اساتید معارف در پیوند بین اهل سنت و اهل تشیع برای جلوگیری از تفرقه که حضرت آقا هم بر وحدت بین شیعه و سنی تاکید داشته اند مشکل کمبود هیأت علمی اساتید گروه معارف که آسیب جدی را میتواند به دنبال داشته باشد و نگاه جدیدی به بحث جذب هیات علمی و تسریع در این امر گردد.

کلمات کلیدی