دفتر نهاد استان ایلام و هم اندیشی استادان دانشگا های ایلام نشست علمی" سیره علمی و عملی علامه طباطبایی" برگزار کرد

دفتر نهاد استان ایلام و هم اندیشی استادان دانشگا های ایلام بمناسبت بزرگداشت چهلمین سالگردارتحال علامه طباطبایی نشست علمی" سیره علمی و عملی علامه طباطبایی" برگزار کرد

معاونت آموزشی و پژوهشی  نهاد استان ایلام به همت دفتر نهاد استانی و هم اندیشی استادان دانشگا های ایلام بمناسبت بزرگداشت چهلمین سالگردارتحال علامه طباطبایی نشست علمی" سیره علمی و عملی علامه طباطبایی" برگزار کرد.

سخنرانان :
1️⃣حجت الاسلام دکتر شمس اله سراج
2️⃣حجت الاسلام دکتر مهدی اکبرنژاد
✅تعداد شرکت کنندگان۳۰ نفر
✅شیوه برگزاری حضوری و وبیناری
✅ زمان: چهارشنبه  26 آبان -ساعت10 صبح
 *✅ اهم مباحث طرح شده:
_ویژگی های شخصیتی علامه(ره)
_روش  علامه در مباحثات  علمی
_سیره علامه در زندگی شخصی
_نقش الگویی علامه در تربیت شاگردان
_نقادی علامه نسبت به مسایل جامعه

کلمات کلیدی