فرایند ارتقائ اساتید معارف اسلامی تسریع شود

در نشست مجازی کمیته معارف و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاه های استان مرکزی مطرح شد

نشست مجازی کمیته معارف و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاه های استان مرکزی با حجت الاسلام محمد نژاد مدیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی برگزار و مشکلات اساتید و مدرسان دروس معارف اسلامی مورد بررسی قرار گرفت .

نشست مجازی کمیته معارف و مدیران گروه معارف اسلامی دانشگاه استان مرکزی با حجت الاسلام محمد نژاد مدیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی برگزار و مشکلات اساتید و مدرسان دروس معارف اسلامی مورد بررسی قرار گرفت .

 

آقای ایمانی مقدم رییس کمیته معارف استان مرکزی نیز در ادامه گفت: فرایند تبدیل وضعیت و ارتقا برای اساتید معارف اسلامی سه و چهار برابر دشوار تر از دیگر اساتید دانشگاه‌هاست یعنی اساتید دیگر در ظرف سه ماه تبدیل وضعیت می شوند یا ارتقا پیدا می کنند اما اساتید معارف اسلامی یک سال و یا بیشتر طول می کشد؛ خواهشمند است درصورت امکان تمامی کارهای مربوط به ارتقاء را به خود استان ها تفویض شود  . هم اکنون همکاران در تهران به مدت ۴ ماه است که در نوبت ارتقاء هستند ولی متاسفانه کاری برای آنها انجام نشده است. یکی از مهمترین عوامل تاخیر در تبدیل وضعیت و ارتقاء، خود بروکراسی نهاد مرکز است که تقاضا داریم بررسی و موانع را رفع فرمایید.

 

آقای خادمیان معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان:در دانشگاه ما استاد معارف غریب است و از یک جهت تحصیلات تکمیلی ندارد و از جهت دیگری حمایتی از سوی دانشگاه ها نمی شود در جلسات و کمیته های مختلف دانشگاه، اساتید دیگر گروه ها دیده می شوند ولی استاد معارف همچنان از نظر کمیته ها مغفول می ماند. به نظر می‌رسد برای ارتقاء اساتید معارف نباید ساز و کار آن را بر عهده دانشگاه گذاشت ، چون گاهی دیده می شود رویه دانشگاه این است که گروه معارف را اگر مزاحم خود نداند ولی گروهی اضافه می داند و نمی‌خواهد فرصتی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی معارف ایجاد کند.

 

دکتر کریمیان مدیر گروه دانشگاه اراک  با  انتقاد از مشکلات پیش روی  ارتقاء اعضای هیئت  علمی گروه معارف اسلامی گفت:متاسفانه در زمینه  عدم چاپ مقالات اعضای  هیئت علمی معارف در نشریات معارفی همکاری مناسبی صورت نمی گیرد به عنوان مثال   برخی از مقالات در مجله های دیگر چاپ می شود ولی در مجلات معارف که نیاز همه اساتید علمی برای ارتقا است چاپ نمی شود و به نوعی به اساتید معارف در مجموعه نشریات یک نوع بی مهری می شود.

 

حجت الاسلام محمودی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در خصوص فرایند جذب اعضای هیئت علمی گفت،متاسفانه مدت جذب زمان خیلی طولانی است و مدت ها طول می کشد تا یک نفر به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اضافه شوند . همچنین در خصوص تاخیر در انتخاب رییس دانشگاه ها و به وجود آمدن مشکلات دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل تزلزلی که در نیروها اتفاق افتاده دانشگاه ها با مشکلاتی مواجه می شوند لذا خواهشمند است در بحث روسای دانشگاه‌ها با عنایت به نقش نهاد، در خصوص انتخاب رئیس جدید اقداماتی صورت پذیرد تا روال عادی به دانشگاه برگردد.

 

آقای دکتر جعفری نژاد مدیر گروه معارف دانشگاه تفرش نیز گفت:یکسری عوامل سلبی و عوامل ایجابی مانع ارتقاء اعضای علمی گروه معارف می‌شوند. شاهد قضیه ای هستیم که در کل دانشگاه‌های استان فردی را سراغ نداریم که دانشیار گروه معارف اسلامی باشد گروه های معارف اسلامی و اساتید علمی معارف رشته‌های تخصصی نداریم و با توجه به این از داشتن پایان نامه نیز محروم هستیم. ما نمی توانیم استاد راهنما و داور پایان نامه ها باشیم، در صورتی که این عوامل در ارتقاء اساتید تاثیر گذار هستند. و در برخی از موارد که روسای دانشگاه ها وظایفی را نیز به اساتید معارف اسلامی محول می کنند که از ارائه مسائل پژوهشی هم غافل می مانیم. پیشنهاد می شود با توجه به امکاناتی که در اختیار ستاد وجود دارد از اساتید بزرگ معارف در حوزه‌های مختلف گروههای معارف استفاده کنند و به اساتید معارف در جهت ارتقاء کمک کنند.

 

حجت الاسلام فراهانی مدیر گروه دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی نیز گفت :با توجه به اینکه دانشگاه علمی کاربردی فاقد عضو هیئت علمی معارف می باشد لذا اساتید حق التدریس هیچ گونه جایگاهی برای ارتقاء ندارند و با توجه به اینکه شاید بعضی از اساتید بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه تدریس دارند ولی هیچ گونه ارتقا ای ندارند؛ خواهشمند است تمهیداتی برای این دسته از اساتید اندیشیده شود.

 

حجت الاسلام محمد نژاد مدیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی گفت: در خصوص مقالات و امتیاز مجلات و چاپ مقالات  ملاحظاتی داریم که می بایست مقاله در حد یک مقاله علمی  باشد. بعضی وقتها مقالات بسیار ضعیف است و حتی چند بار داوری شده و هر بار اشکالات به اعضای علمی منعکس می کنیم تا رفع شود و مجدداً به داور ارسال کردیم و در این فرآیند بعضی از آنها مورد تایید قرار گرفته و بعضی هم مخالفت شده است.

 در مورد مجله ها هم یکی از دلایلی که مقالات در مجله چاپ نمی‌شود ارتباط موضوعی مقاله است. ممکن است  که اصلاً مجله‌ای که برای نهاد هم هست ولی ارتباطی با موضوع ندارد. شاید دیگر مجلات آن را چاپ کنند. پس می بایست موضوع مقاله یا مجلات برای چاپ مرتبط باشد.

 خیلی از مواردی که گفته شد مربوط به مدیریت  جذب ،  است که همه آنها را یادداشت کرده‌ام و به آنها اطلاع خواهم داد.

 بعضی از درخواست ها مربوط به مدیریت تامین و محتواست مثل حذف فصولی از دروس اندیشه سیاسی امام خمینی و دیگر دروس که می بایست بررسی شودکه چه اتفاقی افتاده، آیا نهاد حذف کرده یا دانشگاه ها حذف کرده اند.


کلمات کلیدی