دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان ایلام نشستی بصورت مجازی و وبینار برگزار کرد

دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان ایلام نشستی بصورت مجازی و وبینار با موضوع روش های تدبر در قرآن کریم برگزار کرد

دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد استان ایلام نشستی با حضورآقای دکتر بسطامی ( مدرس)  بصورت مجازی و وبینار با موضوع روش های تدبر در قرآن کریم با حضور کلیه گرایش های معارف برگزار کرد.

مهمترین محورهای گفتگو موضوع:
۱_ اهمیت تدبر  از نگاه آیات و روایات
۲_شبهات در مورد  انحصار آن یا فراگیر بودن،
۳_ساحت ها و موارد کاربرد،
۴_شیوه های تدبر،
۵_تکنیک های تدبر در قرآن،
۶_آداب ظاهری و باطنی ارتباط با کلام وحی،
۷_روشهای مطالعه  و فهم در قرآن کریم.

کلمات کلیدی