دکتر کامرانی رئیس دانشگاه آزاد استان در نخستین نشست مشترک مسئولان ارشد استانی و دانشگاهی استان هرمزگان در قالب طرح اندیشوران

دانشگاه علوم و فنون دریایی در هرمزگان باید راه اندازی شود

دکتر کامرانی رئیس دانشگاه آزاد استان در این نشست بیان کرد: ما با همه ظرفیت هایی که در استان هرمزگان داریم و با تمام درآمد زایی هایی که انجام می دهیم در خوشبینانه ترین حالت ممکن فقط از ۱۵ درصد از ظرفیت دریا استفاده می کنیم و ۸۵ درصد این ظرفیت مغفول مانده است.

دانشگاه علوم و فنون دریایی در هرمزگان باید راه اندازی شود

دکتر کامرانی رئیس دانشگاه آزاد استان در این نشست بیان کرد: ما با همه ظرفیت هایی که در استان هرمزگان داریم و با تمام درآمد زایی هایی که انجام می دهیم در خوشبینانه ترین حالت ممکن فقط از ۱۵ درصد از ظرفیت دریا  استفاده می کنیم و ۸۵ درصد این ظرفیت مغفول مانده است.

وی بیان کرد: اگر به کشورهای دریایی نگاه کنیم خواهیم دید کشوری مثل کره جنوبی، انگلستان و نروژ عکس حالتی که ما عمل می کنیم عمل می کنند و ۸۵ درصد از ظرفیت دریا استفاده کرده اند و فقط ۱۵ درصد را نتوانسته اند استفاده کنند.

کامرانی تاکید کرد: طب دریایی بسیار ظرفیت بالایی است که می تواند  برای کشور درآمد زایی بسیار بالایی داشته باشد؛ استان هرمزگان از لحاظ درآمد زایی استان پنجم یا چهارم در کشور است و این در آمد ها هم عمدتا مربوط به حوزه دریایی است و ما اگر این ۱۵ سهمی که از دریا برداشت می کنیم را افزایش دهیم قطعا درآمدزایی مان چشمگیر افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم یک دانشگاه تخصصی علوم و فنون دریایی در استان احداث کنیم تا حوزه های علمی دریایی را از این پراکنده کاری دربیاروریم.

وی تاکید کرد: همه استان های جنوبی کشور و حتی استان های شمالی همجوار با دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی را دارند و استان هرمزگان تنها استانی است که از این امتیاز برخوردار نیست و  این موضوع جای تاسف دارد.

کلمات کلیدی