برگزاری دوره دانش افزایی استادان پژوهشگاه هوافضا با موضوع کلیات و مبانی اخلاق علمی

دوره دانش افزایی با موضوع کلیات و مبانی اخلاق علمی از سلسله دوره های آموزشی دانش افزایی اعضای هیات علمی، با حضور 20 تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه هوافضا در هفته آخر اردیبهشت ماه 1401 در محل سالن اجتماعات طبقه سوم ساختمان شماره 1 به صورت حضوری برگزار گردید.

این دوره با برگزاری جلسه افتتاحیه در تاریخ 24 اردیبهشت 1401 با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر جعفر گل محمدی آغاز گردید. در این دوره 16 ساعته، فراگیران با مبانی علمی نحوه ارتباط و تعامل فرد با خانواده و جامعه بر اساس موازین اخلاقی و اسلامی آشنا شدند.

این دوره با اهداف زیر برگزار گردید:
- تعمیق آگاهی و باور اﺳاتید در خصوص مبانی و اصول نظام اخلاقی اﺳﻼم
- آموزش مهارتهای خودﺳازی و همچنین روشهای اخلاقی ﺳازی دانشگاه
- ایجاد روحیه مطالبه گری برای ﻓﺮاهم کردن بسترهای ﻻزم برای اخلاقی تر شدن دانشگاه
- آسیب شناسی وضع موجود و شناﺳایی نقاط ضعﻒ و قوت و تبیین مسائل و چالشهای اخلاق حرفه ای اﺳاتید؛
- آشناﺳازی اﺳاتید با ظرفیتهای اخلاق حرفه ای در رشد و توسعه علمی، ﻓﺮهنگی و اجتماعی و ارتقاء کارآمدی نظام اجرایی دانشگاه

این دوره 4 روزه، با برگزاری جلسه اختتامیه در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 و تقدیر از استاد محترم خاتمه یافت.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *