برگزاری دوره دانش افزایی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر با موضوع غرب شناسی

کارگاه دانش افزایی استادان دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر در روزهای 29 و 30 دی ماه در دو نوبت صبح و عصر بامشارکت شرکت پتروشیمی اروند، بصورت حضوری در سالن اجتماعات شرکت، برگزار گردید.

مدرس کارگاه : دکتر ابوالفضل روحی
موضوع : غرب شناسی
اهداف: شناخت مبانی فکری- فلسفی- دینی و سیاسی اجتماعی غرب
مباحث مطرح شده:
چرایی پرداختن به بحث غرب شناسی معانی غرب و شرق
نوع نگاه های متفاوت نسبت به غرب(غرب ستیزی- غرب زدگی- غرب شناسی)

دوره های فکری غرب:
باستان(اسطوره گرایی- مبانی متقدم فلسفی غرب)
قرون وسطی(دوران حاکمیت دین)
رنسانس(گرایش به علم و کنار نهادن روش های الهیاتی)
مدرنیته(انحصار در تجربه گرایی و علم گرایی)
پسامدرنیته(بازگشت از مدرنیته)

علل شکل گیری رنسانس در غرب:
اصلاحات مذهبی
تغییرات در نوع نگاه به علم


مبانی مدرنیته غربی:
مبنای معرفت شناختی(پوزیتویسم- سابژکتیویسم)
مبنای هستی شناختی(ماتریالیسم)مبنای انسان شناختی(اومانیسم)
مبنای روش شناختی(هرمنوتیک فلسفی- انحصار در روش های تجربی و حسی)

ارکان مدرنیسم: لیبرالیسم- اومانیسم- سکولاریسم- پلورالیسم

پسامدرنیته:
علل شکل گیری پست مدرنیسم
نقش اسلام در تمدن غربی
رابطه ی اسلام و غرب

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *