نخستین اندیشکده تحت عنوان «اندیشکده ی اربعین» در استان ایلام راه اندازی می شود
توسط دفتر هم اندیشی دانشگاه های استان ایلام در راستای طرح اندیشوران:

نخستین اندیشکده تحت عنوان «اندیشکده ی اربعین» در استان ایلام راه اندازی می شود

با مشورت با اساتید مختلف در راستای رسیدن به هدف طرح اندیشوران که در آن استادان ونخبگان دانشگاهی از دانش و علم خود به یاری مراکز اجرایی و قوای تصیم گیر کشور می روند مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی استان ایلام اقدام به راه اندازی اندیشکده ای تحت عنوان اندیشکده اربعین خواهند نمود.

در تلاشیم ازطریق دبیرخانه فراکسیون دانشگاهیان به حلقه وصل حوزه هم‌اندیشی استادان و نخبگان با دیگر کمیسیونهای مجلس تبدیل شویم
روح‌الله متفکرآزاد در نشست اندیشوران هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی

در تلاشیم ازطریق دبیرخانه فراکسیون دانشگاهیان به حلقه وصل حوزه هم‌اندیشی استادان و نخبگان با دیگر کمیسیونهای مجلس تبدیل شویم

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه همه دانشگاه‌ها می‌توانند در قالب تشکیل هسته‌های تخصصی هم‌اندیشی و دیگر مراکز پژوهشی، در تصمیم‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس سهیم باشند، افزود: بستر جدیدی هم ایجاد شده است که ما بتوانیم از طریق دبیرخانه فراکسیون دانشگاهیان خروجی‌ها را دریافت کنیم تا طی مکاتبات، به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهیم، یعنی ما به حلقه وصل حوزه هم‌اندیشی استادان و نخبگان با دیگر کمیسیونهای مجلس تبدیل می‌شویم.