راهنمای آموزشی برگزاری دوره های ضیافت اندیشه

راهنمای آموزشی برگزاری دوره های ضیافت اندیشه

به منظور دانستن اینکه چه کارهایی برای برگزاری یک دوره طرح ضیافت اندیشه، می بایست انجام گردد، مطالعه این فایل لازم می باشد. همچنین در ابتدای آن، خلاصه کارهایی که یک برگزار کننده می بایست انجام دهد، آمده است.

كاربرگ هاي آموزشي

كاربرگ هاي آموزشي

توضیح: فرم نظرسنجی می بایست به تعداد شرکت کنندگان تکثیر، و در کلاس ها به ایشان تحویل داده شود.