كاربرگ هاي آموزشي

كاربرگ هاي آموزشي

توضیح: فرم نظرسنجی می بایست به تعداد شرکت کنندگان تکثیر، و در کلاس ها به ایشان تحویل داده شود.

راهنمايي آموزشي برگزاري ضيافت انديشه
راهنمايي آموزشي برگزاري ضيافت انديشه

راهنمايي آموزشي برگزاري ضيافت انديشه

به منظور دانستن اینکه چه کارهایی برای برگزاری یک دوره طرح ضیافت اندیشه، می بایست انجام گردد، مطالعه این فایل لازم می باشد. همچنین در ابتدای آن، خلاصه کارهای که یک برگزار کننده می بایست انجام دهد، آمده است.