درباره مركز

درباره مركز

مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي در سال 1380 با هدف ساماندهی فعالیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی استادان و ايجاد ارتباط میان تصميم گيران و مدیران نظام با بدنه عظيم علمي كشور در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تشكيل و راه اندازی شد. اين مركز از طریق ارتباط دوسويه با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور تلاش مي كند تا به راهكارهاي کاربردی و عملياتي در حوزه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی دست یابد. این راهكارها می تواند براي مسئولان و برنامه ريزان نهادها، دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با این موضوعات، مفيد بوده و گره گشاي مسائل و مشكلات آنان باشد.

 نرم افزار تحت وب سواد رسانه ای

نرم افزار تحت وب سواد رسانه ای

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در راستای آگاهی بخشی و آموزش مخاطبان اقدام به بازنشر وب بیس چند رسانه ای جدیدی تحت عنوان دوره آموزشی سواد رسانه ای (Media Literacy) نموده است.

داعش مار هزار سر ؛ تلخ و زهر آگین

داعش مار هزار سر ؛ تلخ و زهر آگین

«ابوبکر بغدادی» نقاب از چهره شورشی خویش کنار زد و به آرامی از پله های منبری در مسجد موصل بالا رفت و برای گروهی خطبه خواند وخود را خلیفه مسلمین جهان نامید! او پیش از آنکه خود را خلیفه مسلمین جهان نامیده، بتواند مرزهای خاورمیانه را که پس از جنگ جهانی اول ترسیم شده بود بر هم ریزد، پله های خشونت را خیلی سریعتر از پله های منبر پیمود و از هیچ خشونتی دریغ نورزید تا به نام دین لرزه بر اندام انسانیت بیندازد و با سر بریدن انسان های بیگناه و به نام پیاده کردن اسلام، قدرت را در دست گیرد.