معاونت آموزشی وپژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان دومین نشست از سلسله جلسات "گفتگوی ماه " برگزار می کند

معاونت آموزشی وپژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان دومین نشست از سلسله جلسات "گفتگوی ماه " برگزار می کند

معاونت آموزشی وپژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان دومین نشست از سلسله جلسات "گفتگوی ماه " ویژه اساتید گروه معارف گرایش منابع اسلامی برگزار می کند

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه لرستان برگزار می‌کند

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه لرستان برگزار می‌کند

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه لرستان نشست برگزار می‌کند.

نهادنمایندگی  مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان سمنان با همکاری گروه معارف اسلامی و مشارکت معاونت فرهنگی نشست  برگزار می کند

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان سمنان با همکاری گروه معارف اسلامی و مشارکت معاونت فرهنگی نشست برگزار می کند

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان سمنان در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با همکاری گروه معارف اسلامی و مشارکت معاونت فرهنگی برگزار می کند