سیر مطالعاتی پنجم- حقوق بشر

سیر مطالعاتی حقوق بشر در موضوع حقوق بشر چه کتاب هايي را بخوانیم؟ 1. مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب 2. مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر 3. حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب 4. مبنا و منشأ نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوق بشر اسلامی 5. فلسفه حقوق بشر 6. حقوق بشر و آزادی های اساسی 7. فرهنگ گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر 8. آزادیهای عمومی و حقوق بشر 9. رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر 10. نقض حقوق بشر در فلسطین 11. نقد مبانی فلسفی حقوق بشر
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠

سیر مطالعاتی چهارم- ولایت فقیه و حکومت اسلامی

سیر مطالعاتی چهارم- ولایت فقیه و حکومت اسلامی
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠

سیر مطالعاتی سوم- کتب اخلاقي

سير مطالعات کتب اخلاقي در زمينه اخلاق چه کتاب هايي را بخوانیم؟
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠

سیر مطالعاتی 02- غرب شناسی

سیر مطالعاتی 02- غرب شناسی
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠

سیر مطالعاتی 01- عاشورا پژوهی

سیر مطالعاتی اول- عاشورا پژوهی
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠

سیر مطالعاتی

استاد محترم سلام مرکز هم اندیشی از این پس، هر از گاهی، به مناسبتی سیر مطالعاتی ویژه ای را که برای استادان دانشگاه ها تدارک دیده شده است، پیش روی شما قرار خواهد داد. این شماره سیر مطالعاتی عاشورا پژوهی؛ شماره بعد غرب شناسی! کتاب ها را به ترتیب تقدم و تأخر مطالعه فرمایید و از تحقیق و پژوهشی روشمند در باب عاشورا شناسی بهره مند شوید. نظرات و ‌پیشنهادات خود را نیز به ایمیل hamandishi@nahad.ir ارسال فرمایید. موفق باشید مرکز هم اندیشی استادان
١٣٩٦/٠٥/١٨ - تعداد نظرات: ٠