#اَین_عمار

شماره خبر : ٥٥٩١١٠ تعداد نمایش خبر:50 تاریخ درج خبر:1398/07/16

9صفر شهادت عمار یاسر

یعنی دربین الطلوعین ظهور، وتاتشریف فرمایی امام زمان عجل الله، ودر جهت یاری اسلام و ولایت برای نایب صبورش، امام خامنه ای عزیز یارباشیم وروشنگری کنیم تا جریان  غیرانقلابی نتواند به اسم اسلام رأی بیاورد واهداف غرب وصهیونیزم جهانی را درکشور پیاده کند(سندتوسعه پایدار وسند2030 وFATFو...)
#مملکت_مردم_دانا_می‌خواهد
#اَین_عمار
#عمار_داره_این_خاک

منبع:سلام بر ابراهیم هادی

 


خروج