اخبار ضيافت


برگزاري اولين دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه فرهنگيان آذربايجان شرقي

برگزاري مرحله نخست كارگاه دانش افزايي دانشگاه حضرت آيت الله العظمي بروجردي(ره) در سال 1396

برگزاري اردوي فرهنگي و تفریحی طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي

برگزاري هم انديشي استادان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي با موضوع «روشنفكري ديني»

برگزاري مراسم افتتاحیه اولین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

برگزاری دو دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

برگزاری ضيافت انديشه اساتيد آموزشکده‌های سما استان خوزستان با عنوان كارگاه دانش‌افزایی «روشنفکری دینی سطح 1» در مشهد مقدس

برگزاري دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد تهران جنوب با عنوان اخلاق علمي و حرفه اي سطح 2

برگزاري طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در سال 1396

برگزاري هفتمين دوره ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان

 


برگزاری كارگاه دانش افزايي اساتيد دانشگاه لرستان با موضوع اصول تعليم و تربيت 3 در دو گروه

تعداد نمایش خبر:95 تاریخ درج خبر:1396/04/20

درس تعليم وتربيت اسلامي سطح3 توسط استاد نقدي ، عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز، در دو گروه؛ با حضور 19 نفر از استادان گروهاي مختلف آموزشي در گروه اول و 33 نفر از استادان در گروه دوم، دردهه اول ماه مبارك رمضان 1396 درسالن كنفرانس سازمان مركزي دانشگاه در 8 جلسه 2 ساعته برگزار گرديد.

درس تعليم وتربيت اسلامي سطح3 توسط استاد نقدي ، عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز، در دو گروه؛ با حضور 19 نفر از استادان گروهاي مختلف آموزشي در گروه اول و 33 نفر از استادان در گروه دوم، دردهه اول ماه مبارك رمضان 1396 درسالن كنفرانس سازمان مركزي دانشگاه در 8 جلسه 2 ساعته برگزار گرديد.

در جلسه اول: بيان سرفصل ها ي تعيين شده، طرح دو سؤال:
1-با چه مسايل آموزشي و تربيتي در دانشگاه،خانواده و جامعه مواجه هستيد؟
2- پيشنهادهاي خود را براي بهتر برگزار شدن دوره بنويسيد.

پس از بحث و جمع بندي نظرات كتبي شركت كنندگان ديدگاه كلي در خصوص مخاطبين و نيازهاي آن ها اخذ شد. سپس در جلسات بعدي مباحث بر اساس سرفصل ها ارائه شد.
جلسه دوم:بررسي راه كارهاي ايجاد انگيزه تحصيلي
جلسه سوم:بررسي شيوه هاي برقراري ارتباط مؤثر با دانشجويان
جلسه چهارم:بررسي اوصاف، ويژگي ها و وظايف استاد در موقعيت هاي مختلف
جلسه پنجم:بررسي مفهوم تدريس و روش ها و تكنيك هاي تدريس
جلسه ششم:بررسي روش هاي فعال تدريس در قرآن
جلسه هفتم: بررسي راهكارهاي تغيير رفتار
جلسه هشتم: بررسي شيوه هاي ارزشيابي از دانشجويان
 همه مباحث با در نظر گرفتن مسايل مطرح شده در پاسخ دو سؤال جلسه اول و با استناد به آيات ، روايات ،داده هاي روانشناسي وعلوم تربيتي و با مشاركت جدي وپر شور شركت كنندگان در فضاي دوستانه و صميمي و با نشاط برگزار گرديد و در پايان از كيفيت برگزاري دوره ها با توزيع فرم هاي ارسالي ارزيابي بعمل آمد.

 


خروج