مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي


اخبار
سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٦
 


برگزاري ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 در دو گروه مجزا

تعداد نمایش خبر:22 تاریخ درج خبر:1396/04/19

كارگاه ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 با حضور استاد دکتر میرهاشمی استاد دانشگاه جامعه المصطفی در دو گروه 1 و 2 در تاريخ 96/3/6 برگزار گرديد. در اين درس استاد ميرهاشمي در خصوص اخلاق حرفه اي ،اخلاق نقدواخلاق پژوهش بر اساس سر فصل ها مطالب خود را ارائه نمود. ايشان پس از تعريف اخلاق از ديدگاه اسلام ، اخلاق نقد را به صورت مشاركت همگاني و مثالهاي عملي مورد مباحثه قرار داد.

كارگاه  ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 با حضور استاد دکتر میرهاشمی استاد دانشگاه جامعه المصطفی در دو گروه 1 و 2 در تاريخ 96/3/6 برگزار گرديد.
در اين درس استاد ميرهاشمي در خصوص اخلاق حرفه اي ،اخلاق نقدواخلاق پژوهش بر اساس سر فصل ها مطالب خود را ارائه نمود. ايشان پس از تعريف اخلاق از ديدگاه اسلام ، اخلاق نقد را به صورت مشاركت همگاني و مثالهاي عملي مورد مباحثه قرار داد.

ضرورت حفظ اخلاق پژوهشي درفعاليت هاي پژوهشي از جمله مواردي بود كه در طي دو جلسه مورد بحث وگفتگوقرار گرفت. اين درس به مدت 16 ساعت ارائه شد. اين كلاس در دو گروه صبح و بعد از ظهر با حضور 33 نفر برگزار گرديد.


خروج