پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

شماره خبر : ٥٦٠١٤٦ تعداد نمایش خبر:139 تاریخ درج خبر:1398/08/19

پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی توسط مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

این کنگره توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس http://neshast.icih.ir اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنگره:

محورهای میان‌رشته‌ای

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محورهای رشته‌ای

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه‌شناسی اسلامی

ارتباطات و رسانه اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

هنر و معماری اسلامی

 برنامه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون های تخصصی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

روزهــای هفته شـــــــــــــرح
یکشنبه 3 /9 1398 (تهران) افتتاحیه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی(تهران)
دوشنبه 4 /9 1398 (تهران) · کمیسیون تخصصی مدیریت تحول علوم انسانی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی (تهران)

سه شنبه 5 /9 1398 (قم) ·  کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی اسلامی (قم)
چهارشنبه 6 /9 1398

(تهران و قم)

·  کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی هنر و معماری اسلامی (تهران)

·  کمیسیون تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (تهران)

·  کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی (قم)

·  کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی (قم)

پنج شنبه 1398/9/7 (قم) اختتامیه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی(قم)


برنامه کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 


خروج