نشست «سياست گذاري هماهنگ در حکمراني آب» در دانشگاه تبريز

شماره خبر : ٥٥٩٣٣٤ تعداد نمایش خبر:119 تاریخ درج خبر:1398/07/24

مسئله آب بيش و پيش از اينکه مسئله‌اي ناشي از کميابي آب باشد، ناشي از ضعف در نظام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري است.

امروزه علاوه بر بحران كمیت و كیفیت آب، تضادهای بین بخشی در مدیریت بحران، چالش مهم‌تری می‌باشد. در شرايطي که فشار بر منابع آب در اثر افزایش جمعیت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و تغییرات آب و هوایی به یکی از دغدغه‌های اصلي جوامع کنونی تبدیل شده است، مسئله آب بيش و پيش از اينکه مسئله‌اي ناشي از کميابي آب باشد، ناشي از ضعف در نظام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري است.

حکمرانی آب در ایران از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی راهبردي موثر و ارائه راهکار برای تخفیف تعارضات بین ذی‌نفعان و از سوی دیگر مستلزم تدوین راهبردي برای فراهم کردن بستر مناسب براي بحث و تبادل نظر بین افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌‌گیر است. حل مساله پیچیده آب و محیط زیست ایران درگرو وحدت و همدلی بین نهادهای دولتی ذي‌ربط و بین دولت و مردم می‌باشد. در اين ميان ايجاد سازوکارهاي نهادي فرابخشي راهکاري است براي هماهنگي سياست‌ها است.
در اين نشست  تلاش شد تا با كمك هم افزایی دانش در حدود خبرگان آب و توجه به اثرگذاری نقش دانشگاه‌ها راه حل هایی ارایه شود.

 


خروج