نشست هم انديشي نخبگان دانشگاه علامه طباطبايي با موضوع «نقش دانشگاهيان در تبيين و تحقق بيانيه گام دوم انقلاب»

شماره خبر : ٥٥٩١١٥ تعداد نمایش خبر:71 تاریخ درج خبر:1398/07/16

در تاريخ 98/3/30 نشست هم انديشي نخبگان دانشگاه علامه طباطبايي با موضوع «نقش دانشگاهيان در تبيين و تحقق بيانيه گام دوم انقلاب» به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علامه طباطبائيره و با حضور فعالان دانشجويي و نماينده بسيج اساتيد دانشگاه در محل سالن اجتماعات دفتر مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها برگزار گرديد.

در اين نشست، نقش آفريني دانشگاهيان در دو سطح كشوري به طور عام و دانشگاه علامه طباطبائيره به طور خاص از سوي حاضران مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. وجود دغدغه گسترده دانشجويان و دانشگاهيان نسبت به چشم انداز عظيم ترسيم شده در بيانيه گام دوم و مسائل و چالش هاي موجود كه عموم جامعه در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي با آنها درگير هستند؛ موجب فضايي جدي و تحليلي مبتني بر نگاهي همه جانبه به موضوع گرديد. پاره اي از نكات مطرح شده از سوي حاضران بدين شرح است:
 دانشگاهيان موظف به فهم صحيح از موقعيت كنوني و ارائه اقدامات عملي براي دستيابي به چشم اندازه ترسيم شده در بيانيه هستند.

 با توجه به ظرفيت هاي علمي/تخصصي، دانشگاهيان مي توانند به متناسب با ظرفيت هاي موجود، در قالب كارگروه ها به ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي تسريع و تسهيل در تحقق مقولات توصيه شده در بيانيه بپردازند. علاوه بر اين، دانشگاهيان بايد تلاش كنند شانيت علمي/تخصصي خود را در اين مسير حفظ نموده و ارتقا دهند.
 دانشگاهيان بايد خود را موظف به ايجاد وحدت كلمه در راستاي دستيابي به چشم انداز پيش رو بدانند و با ادبيات و زباني ساده كه بيشترين ارتباط گيري با عموم جامعه را دارد، به همراهي حركت عمومي و هدايت آن بپردازند.
  دانشگاهيان علاوه بر پيش گامي در اين مسير بايد در امر تربيت نيروي انساني متعهد براي حال و آيند مصمم و پايبند باشند.

 با وجود ظرفيت منحصربه فرد دانشگاه علامه طباطبائيره به عنوان دانشگاهي برتر در حوزه علوم انساني، دانشگاهيان اين دانشگاه علاوه بر وظايف و نقش آفريني به طور عام، بايد از ظرفيت موجود به طور خاص به پژوهش هاي انساني و اجتماعي در راستاي دستيابي به چشم انداز مزبور با تعهد، پايبندي و استمرار بيش از پيش بپردازند.

در انتهاي نشست با تاكيد بر اهميت استمرار اين گونه جلسات كه موجب دغدغه آفريني، افزايش بينش، نگرش جامع به موضوع و فهم بهتر چيستي نقش دانشگاهيان مي شود، اجماع بر جايگاه هدايتگر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و به ويژه دانشگاه علامه طباطبائيره  گرديد.
در اين نشست مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علامه طباطبائيره  از طرح اجرايي شده انديشكده اي براي مركزيت و بسترسازي پيگيري دغدغه دانشجويان براي حل مسائل و معضلات به طور هدفمند و منسجم، رونمايي نموده و از كليه دانشجويان به منظور همكاري و مشاركت حداكثري با اين انديشكده دعوت به عمل آوردند.

 


خروج