مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي


اخبار
دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦

اخبار هم انديشي


اخبار ضيافت


برگزاري هم انديشي استادان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي با موضوع «روشنفكري ديني»

برگزاري مراسم افتتاحیه اولین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

برگزاری دو دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

برگزاری ضيافت انديشه اساتيد آموزشکده‌های سما استان خوزستان با عنوان كارگاه دانش‌افزایی «روشنفکری دینی سطح 1» در مشهد مقدس

برگزاري دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد تهران جنوب با عنوان اخلاق علمي و حرفه اي سطح 2

برگزاري طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در سال 1396

برگزاري هفتمين دوره ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان

برگزاري ضيافت انديشه استادان دانشگاه محقق اردبيلي در مشهد مقدس

برگزاری كارگاه دانش افزايي اساتيد دانشگاه لرستان با موضوع اصول تعليم و تربيت 3 در دو گروه

برگزاري ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 در دو گروه مجزا

 


برگزاري سلسله جلسات تفسير قرآن كريم، ويژه استادان دانشگاه اراك

تعداد نمایش خبر:13 تاریخ درج خبر:1396/07/15

سلسله جلسات تفسير قرآن در روزهای يكشنبه ترم 95-96-2 در دانشكده فني و در روزهای دوشنبه در دانشکده‌های علوم پايه و علوم انساني دانشگاه اراك با حضور آقايان دكتر عبداللهي دكتر اميدي از قم و دکترایمانی مقدم مسئول نهاد استان مركزي با موضوع بررسي تناقض‌های ادعايي در قرآن برگزار شد.

سلسله جلسات تفسير قرآن در روزهای يكشنبه ترم 95-96-2 در دانشكده فني و در روزهای دوشنبه در دانشکده‌های علوم پايه و علوم انساني دانشگاه اراك با حضور آقايان دكتر عبداللهي دكتر اميدي از قم و دکترایمانی مقدم مسئول نهاد استان مركزي با موضوع بررسي تناقض‌های ادعايي در قرآن برگزار شد.


خروج