مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي


اخبار
دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦

اخبار هم انديشي


اخبار ضيافت


برگزاري هم انديشي استادان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي با موضوع «روشنفكري ديني»

برگزاري مراسم افتتاحیه اولین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

برگزاری دو دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

برگزاری ضيافت انديشه اساتيد آموزشکده‌های سما استان خوزستان با عنوان كارگاه دانش‌افزایی «روشنفکری دینی سطح 1» در مشهد مقدس

برگزاري دوره ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد تهران جنوب با عنوان اخلاق علمي و حرفه اي سطح 2

برگزاري طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در سال 1396

برگزاري هفتمين دوره ضيافت انديشه اساتيد دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان

برگزاري ضيافت انديشه استادان دانشگاه محقق اردبيلي در مشهد مقدس

برگزاری كارگاه دانش افزايي اساتيد دانشگاه لرستان با موضوع اصول تعليم و تربيت 3 در دو گروه

برگزاري ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه لرستان با عنوان اخلاق حرفه اي 3 در دو گروه مجزا

 


برگزاري نشست هم‌انديشي استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه با عنوان «سواد رسانه‌اي»

تعداد نمایش خبر:12 تاریخ درج خبر:1396/07/15

جلسه هم انديشي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه با موضوع سواد رسانه اي، به همت دفتر هم‌انديشي اساتيد و نخبگان اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.

جلسه هم انديشي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه با موضوع سواد رسانه اي به همت دفتر هم‌انديشي اساتيد و نخبگان اين واحد دانشگاهي برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با حضور هيات رييسه دانشگاه برگزار گرديد، دكتر حامد امامي مدرس دوره با اشاره به راهكار مديريت محتوا در جهان امروز، به اين نكته اشاره نمودند كه توليد محتواي بيشتر توسط نخبگان است و در فضاي مجازي كسي برنده است كه محتواي بيشتر و جذاب تر توليد كند. بنابراين اگر واقعا مي خواهيم شاهد ترويج اخلاق حرفه اي و مسئوليتهاي اجتماعي توسط اساتيد و دانشجويان باشيم بايد از ظرفيت‌هاي دانشگاهي براي توليد محتواي بيشتر و جذاب تر استفاده كنيم.
در پايان اين جلسه اساتيد حاضر در جلسه به تبادل نظر پرداختند و همچنين سوالاتي را مطرح نمودند كه كارشناس جلسه به پاسخ سوالات مطرح شده پرداختند.


خروج