بازتاب رسانه ای محکوم شدن دولت فرانسه توسط ۹ هزار نفر از استادان ایران در شبکه های بین المللی HausaTv و PerssTv

به گزارش شبکه HausaTV در پی اهانت مذبوحانه یک کاریکاتوریست فرانسوی و‌حمایت امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه از این عمل شنیع حدود ۹ هزار نفر از استادان دانشگاه های ایران ضمن حمایت از محبوب ترین شخصیت نزد بسیاری از معتقدان به ادیان الهی، خواهان محکومیت دولت فرانسه توسط دولت هاو سازمان های بین المللی شدند.

The recent blasphemous support of the French government for caricatures depicting the Prophet of Islam has caused the reaction of more than 9,000 Iranian professors to the heinousness of the act.

According to HausaTV, following the heinous insult of a French cartoonist and the subsequent support of French President Emmanuel Macron of this heinous act, about 9,000 Iranian university professors have shown their support for the most popular figure in the Islamic world and have demanded that the French government be strongly condemned by governments and international organizations.

According to a report published by HausaTV, from Saturday until the publication of the news, about 9,000 professors affiliated with Iranian universities have signed a statement, condemning the insult to the Holy Prophet (PBUH) and still more academics are continuing to do so. The number of signatures by Iranian professors and specialists is quickly increasing.

In this statement, the Iranian professors have stated that the shameful act of the French government is undoubtedly a clear example of hatred and insult to sacred figures and a clear violation of the right to freedom of religion and belief.

The statement of the Iranian professors adds that the support of the head of the French government with its shameful colonial history constitutes a clear violation of Articles 1 and 18 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as the first part of the third paragraph of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. And this is considered a crime even under Article 32 of the French Press Freedom Act.

In the French society where skepticism about the Holocaust is a crime and if even a scholar or university professor has said or written something about it, they will go to prison, how is that insulting brilliant and holy figures is OK?

The reaction to the inhumane behavior of the French government continues all around the world.

از روز شنبه تا زمان ارسال خبر ، حدود ۹ هزار نفر از اساتید دانشگاه های ایران با امضای بیانیه ای ،  در سایت
http://hamandishi.nahad.ir/form_hemayat_az_payambar_s
توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) را محکوم‌کرده اند و  همچنان
تعداد امضاهای اساتید ومتخصصان ایرانی در حال افزایش است.

استادان دانشگاه های ایران   در این بیانیه اعلام کرده اند که اقدام ننگین فرانسوی‌ها بی شک مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین به مقدسات و نقض آشکار حق آزادی دین و عقیده   بوده و حمایت رییس دولت فرانسه با سابقه سیاه استعماری اش، نقض روشن مواد ۱ و ۱۸ اعلامیه حقوق بشر و همچنین نقض بخش نخست از بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد و این موضوع حتی مطابق ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه نیز جرم به شمار می‌آید.

در جامعه فرانسوی که تردید در هولوکاست جرم بوده و اگر حتی محقق و استاد دانشگاه هم چیزی در این‌باره گفته و یا نگاشته باشد باید به زندان برود، چگونه است که اهانت به چهره‌های درخشان و مقدس آزاد است؟

به گزارش شبکه HausaTV و اکنش به رفتار غیرانسانی دولت فرانسه در سراسر جهان  همچنان ادامه دارد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *